Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Öppna data hos Luleå kommun

Luleå kommun sitter på många datakällor. Några av dessa finns nu tillgängliga på kommunens webbplats.

– Det ingår i vår ambition att bli öppnare på många områden, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

Projektledaren Folke  Winblad von Walter från IT-kontoret visar hur rådatan kan se ut.

Projektledaren Folke Winblad von Walter från IT-kontoret visar hur rådatan kan se ut.

Vid en presskonferens på torsdagen presenterades kommunens arbete med öppna data. Yvonne Stålnacke, kommunalråd, och Anne Karlenius, kommunchef, är mycket nöjda med att Luleå kommun är en av få myndigheter i Sverige som i dag lever upp till den statliga E-delegationens riktlinjer på området.

Syftet med öppna data är att offentlig information fritt ska kunna användas av främst entreprenörer för att skapa nya tjänster.  Vem som helst kan i och för sig ladda ner datauppgifterna i sin dator. Men det rör sig om rådata i maskinläsbar form som måste vidareförädlas på något sätt.

– Näringslivet och IT-branschrådet har varit med från början, berättar kommunens IT-chef Anders Granström. Det finns dubbla mål med öppna data: att skapa affärsmöjligheter och nytta för medborgarna.

En app om gästhamnar?

I dagsläget finns datakällor om gästhamnar, Luleås befolkning, parkeringsautomater och busshållplatser.

– En båtintresserad företagare skulle till exempel kunna ta fram en app som beskriver våra gästhamnar, säger Anders Granström.   

Fler datakällor kommer att publiceras med tiden. På gång är bland annat data från luftkvalitetsmätningar och om kommunens alla grillplatser.

Sidorna med öppna data finns här.

Där hittar man också länkar till andra myndigheters databaser.