Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nominera till årets jämställdhetsstipendium

Nu kan du nominer någon som du tycker på bästa sätt utmärker sig i sin strävan för jämställdhet mellan könen. Stipendiet är på 15 000 kr. Nominera senast 24 mars.

Luleå kommuns jämställdhetsstipendium är ett erkännande för insatser som lett till utveckling och förbättring av jämställdheten. Stipendiet ska ge uppmuntran och stimulans för jämställdhetsarbetet så att lika villkor mellan könen blir en realitet.

Nu kan du kan nominera personer, grupper eller företag som finns och verkar inom Luleå kommun. Du kan också söka stipendiet för egen del.

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014.

Din ansökan med de handlingar som du önskar åberopa ska vara jämställdhetskommittén tillhanda senast den 24 mars 2014.

Skicka din nominering till:
Luleå kommun, personalkontoret, 971 85 Luleå (märk kuvertet ”jämställdhetsstipendium”)
Eller via e-post: jamstalldhetsstipendiet@lulea.se

OBS! Ingen speciell blankett behövs för ansökan.

För mer information kontakta Ingmari Åberg, 0920-45 33 47.