Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Öppna data hos Luleå kommun

Luleå kommun börjar nu att publicera rådata i maskinläsbar form på sin webbplats. Arbetet är ett led i att möjliggöra för tredje part att utveckla nya tjänster byggda på offentlig data.

Syftet med öppen data är att stimulera till innovation och transparens. Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

Detta regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i svensk lagstiftning. Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form också ska tillgängliggöras till företag och privatpersoner så att de kan återanvändas.

Befolkning, fritid och kartor

I dagsläget så finns det bland annat datakällor som handlar om befolkningen i Luleå kommun utifrån kön, ålder och civilstånd men också hur befolkningsförändringen har sett ut år för år. Du hittar även datakällor för gästhamnar, parkeringsinformation och busshållplatser. 

Önska mer öppen data

De källor som finns publicerat idag är ett fåtal av alla de datakällor som finns på Luleå kommun. Det finns därför också möjlighet att önska vilka datakällor som ska publiceras utifrån de behov som finns.

Mer information

Folke Winblad von Walter
0920-45 39 15
folke.von.walter@lulea.se

Hitta allt om öppna data på lulea.se/psidata