Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jämställd chefsnivå i Luleå kommun

År 2010 antog Luleå kommun en ny jämställdhetspolicy. Då var könsfördelningen bland de högsta cheferna i kommunen mycket ojämn. 82% av förvaltnings- och kontorscheferna var män och endast 18% kvinnor. Idag ...

...är fördelningen 53% män och 47% kvinnor. Dessutom har medelåldern sjunkit från 57 år till 52 år.– Det har skett genom ett medvetet arbete med att våga tänka i en annan riktning och bryta mönster, säger Anne Karlenius, kommunchef Luleå kommun. 

Även bland de ledande politikerna, ordförande i styrelser och nämnder, är det jämställt. Kommunstyrelsen och sex av nämnderna har kvinnliga ordförande, fem har manliga. 

När det gäller de högsta posterna i de kommunala bolagen, verkställande direktör och styrelseordförande, är fördelningen 50/50, nio kvinnor och nio män. Även bolagsstyrelserna är jämställda, av ledamöterna är 49% kvinnor och 51% män.