Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskare stöds av kommunen

Luleå kommun stödjer yngre forskare vid Luleå tekniska universitet med en miljon kronor per år. Det handlar bland annat om forskning om dagvattenhantering.

Mer nederbörd gör dagvattenhantering till en viktig fråga. Därför stöder kommunen forskning om detta.

Mer nederbörd gör dagvattenhantering till en viktig fråga. Därför stöder kommunen forskning om detta.

Projektet heter ”Nytänkande yngre forskare inom LTUs styrke- och innovationsområden”. Det är ett samarbete mellan Norrbottens forskningsråd, Luleå kommun, länsstyrelsen, landstinget och universitetet.   

Genom projektet ges unga forskare möjlighet att forska kring viktiga frågor för regionen. Förhoppningen är också att få duktiga forskare att stanna i länet. 

Norrbottens forskningsråd beslutade nyligen att stödja följande fyra unga forskare med vardera en miljon kronor årligen under tre år.

  • Godecke-Tobias Blecken forskar om grön dagvattenhantering.
  • Faiz Ullah Shah forskar om effektiva metoder för att fånga och lagra koldioxid.
  • Jens Hardell forskar om minskat slitage vid presshärdning av höghållfast stål.
  • Gulnara Zhabelov forskar om intelligenta automatiserade system för effektiv energidistribution.