Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Försvarsmakten och kommunen hjälps åt

På torsdagen undertecknades en avsiktsförklaring mellan Luleå kommun och Försvarsmakten. Organisationerna ska hjälpa varandra att rekrytera och behålla kompetent personal. 

Glada miner när avsiktsförklaringen undertecknades. Vid bordet Ann-Christine Nilsson, Anne Karlenius, Fredrik Bergman, Olof Granander och Magnus Ståhl. Stående Niklas Nordström och Yvonne Stålnacke.

Glada miner när avsiktsförklaringen undertecknades. Vid bordet Ann-Christine Nilsson, Anne Karlenius, Fredrik Bergman, Olof Granander och Magnus Ståhl. Stående Niklas Nordström och Yvonne Stålnacke.

Bakgrunden till avsiktsförklaringen är Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem och båda organisationernas rekryteringsbehov. Luleå lär vara den första kommunen i Sverige som sluter en sådan avsiktsförklaring.

– Luleå kommun befinner sig i ett stort generationsskifte och behöver rekrytera 500 personer årligen, förklarade kommunalrådet Yvonne Stålnacke vid presskonferensen.

Försvarsmakten anställer numera soldater på både heltid och deltid. Efter den grundläggande utbildningen behöver deltidssoldaterna civila jobb.

– De kommer från hela landet och vi har ett stort intresse av att många av dem stannar i regionen, sade Fredrik Bergman, chef för F 21. Vi vill att de ska trivas och bosätta sig i Luleå. 

– Det är bra med korsbefruktning. Det är en styrka för en arbetsgivare att ha personal med olika erfarenheter. 

Flera betonade det goda samarbetet mellan kommunen och försvaret.

– Vi är väldigt måna om att Försvarsmakten finns i regionen, sade Niklas Nordström, kommunalråd. Därför vill vi hjälpa till tillsammans med näringslivet.       

Konkreta aktiviteter

I avsiktsförklaringen räknas ett antal planerade aktiviteter upp. Några exempel:

  • Samarbete med kommunens studie- och yrkesvägledare.
  • Information till soldaterna om kommunen som arbetsgivare.
  • Erbjudande av praktikplatser och sommarvikariat till soldaterna.
  • Gemensam marknadsföring av Luleå.

Bland yrkesområden i kommunen där det finns behov nämndes lärare, vårdyrken, chaufförer, fastighetsskötare och chefer. 

Avsiktsförklaringen undertecknades av Fredrik Bergman, flottiljchef F 21, Anne Karlenius, kommunchef, Ann-Christine Nilsson, personalchef Luleå kommun, Magnus Ståhl, stabschef A 9, och Olof Granander, regementschef I 19.

Hela avsiktsförklaringen