Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Insatser för trygghet och folkhälsa belönades

Här är 2013 års trygghets- och folkhälsostipendiater. RFSL i Luleå och norra Norrbottens län belönas med Årets trygghetsinsats. De övriga stipendiaterna heter Peter Backman och Fredrik Larsson.

Från vänster Peter Backman, Linda Moestam, Sophie Gunnarsson (med Lilo), Helena Carlsson och Fredrik Larsson hyllades av kommunfullmäktige i Sessionssalen.

Från vänster Peter Backman, Linda Moestam, Sophie Gunnarsson (med Lilo), Helena Carlsson och Fredrik Larsson hyllades av kommunfullmäktige i Sessionssalen.

Stipendiet Årets trygghets- och folkhälsoinsats delades ut vid måndagens kommunfullmäktigemöte. Stipendiet består av tre delar: 

  • Årets folkhälsoinsats
  • Årets trygghetsinsats
  • Årets ingripande

2013 års stipendiater motiverades så här.

Årets folkhälsoinsats: Peter Backman

Motivering

Genom att arbeta mot doping i Luleå har Peter Backman bidragit till att motverka de negativa konsekvenser för hälsan, våld och övrigt missbruk som har samband med doping. Han har agerat dörröppnare mellan gymmen och arbetat för en god atmosfär och ett levande nätverk där många gym är aktiva. Peters engagemang har bidragit till att de flesta av Luleås gym är anti-dopingscertifierade. Arbetet i Luleå har fått nationell uppmärksamhet och Peter har bidragit till spridning av arbetet.

Det arbete som Peter Backman har gjort är ett bra exempel på folkhälsoarbete i ett bredare perspektiv.

Årets trygghetsinsats: RFSL i Luleå och norra Norrbottens län

Motivering

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL i Luleå och norra Norrbotten, har bidragit till ökad kunskap om HBTQ-personers livssituation och rättigheter. Genom att arrangera två Pridefestivaler i Luleå har föreningen markerat att Luleå står upp för mänskliga rättigheter och möjliggjort för Luleåbor att delta i manifestationerna. RFSL i Luleå och norra Norrbotten har även genomfört utbildningar och flera verksamheter i Luleå är nu HBT-certifierade.

RFSL i Luleå och norra Norrbotten har genom sitt arbete visat att det offentliga rummet i Luleå är öppet för personer med alla sexuella läggningar, könsidentiteter och uttryck. Det är ett arbete för ett tryggare Luleå.

Årets ingripande: Fredrik Larsson

Motivering

Fredrik Larsson har genom rådigt ingripande bidragit till att två personer som gjort inbrott i butik kunde gripas. Fredrik hörde ljudet av glas som krossades och såg två personer gå in i en butik. Han ringde polisen och tog hjälp av människor i närheten. Tillsammans kunde de gripa en av gärningsmännen. Den andra mannen flydde från platsen. Fredrik följde efter honom och kunde efteråt peka ut honom för polisen.

Genom sitt handlande har Fredrik Larsson visat mod och civilkurage och bidragit till att stödgods har kunnat återföras till sin ägare.