Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Isskulpturen utanför Stadshuset. Foto: Andreas Johansson.

150 år av självstyre i Luleå

Fullmäktige i Luleå firar i år 150-årsjubileum. Den 30 januari 1864 sammanträdde nämligen stadsfullmäktige för första gången. Det uppmärksammades i samband med dagens fullmäktigemöte.

Avtäckning av isskulpturen. Foto: Kjell-Arne Johansson.

– Idag firar vi 150 år av självstyre, sa kommunfullmäktiges ordförande Margaretha Lindbäck när hon strax innan fullmäktigemötet avtäckte en isskulptur utanför Stadshuset tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke.

Isskulpturen har tagits fram av kommunens duktiga iskonstnär Hans Englund och består bland annat av en ordförandeklubba i is.

Demokratibakelse på fullmäktigemötet

Dagens fullmäktigemöte bjöd också på demokratibakelser och ett historiskt föredrag av kommunens arkivarie Thomas Åkerlund.

– Det var inte självklart att det skulle bli fullmäktige i Luleå. Stadens borgmästare var en stark motståndare till nyordningen. Men tack vare en stark opinion bland medborgarna och i den lokala tidningen så kunde fullmäktige inrättas 1864, berättade Thomas Åkerlund.

Till stadsfullmäktiges förste ordförande valdes lantmätare Johan Erik Nyström. Luleå stad hade då drygt 1 500 invånare.

– Demokratiskt i vår mening var det inte från början då endast röstberättigade män som fyllt 25 år var valbara till fullmäktige. De flesta kom från den övre medelklassen då rösträtten var begränsad av inkomst och förmögenhet, fortsatte Thomas Åkerlund.

Den första kvinnan i stadsfullmäktige blev Sigrid Holm. Hon valdes in 1910, nästan 50 år efter att fullmäktige inrättades.

Från stadsfullmäktige till kommunfullmäktige

Efter kommunsammanslagningen så blev stadsfullmäktige 1971 istället ett kommunfullmäktige.

1994 valdes Margaretha Lindbäck som den första kvinnan till fullmäktigeordförande och satt då i fyra år. Sedan 2010 är hon återigen fullmäktiges ordförande.

Demokratibakelse på dagens fullmäktigesammanträde. Foto: Andreas Johansson.