Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lägsta brottsligheten sedan 1999

Allt färre brott anmäls till polisen. Särskilt vålds- och stöldbrotten har minskat de senaste åren.


Enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) sjönk antalet anmälda brott i Sverige under 2013, från 147 till 146 per tusen svenskar. I Luleå och övriga Norrbotten är utvecklingen än tydligare.

I Luleå kommun anmäldes 7 650 brott, eller 102 per tusen invånare, under fjolåret. Det är den lägsta siffran sedan 1999. Brottsligheten var högst i mitten av 00-talet. Då anmäldes 135 brott per tusen invånare.

2013 anmäldes 669 våldsbrott i Luleå. Det är det lägsta antalet sedan 2003. 

Nästan hälften av alla brott gäller stöld, rån och häleri. Där har det skett en kraftig minskning de senaste åren. Även skadegörelsebrott har minskat.

Den brottskategori som minskat allra mest är bilbrott som omfattar biltillgrepp, bilinbrott med mera. I fjol anmäldes 949 sådana brott i Luleå jämfört med över 2 000 för tio år sedan.

Kraftigaste ökningen står narkotikabrotten för, en fyrdubbling på tio år. Luleå närmar sig nu rikssnittet för narkotikabrott. Enligt polisen hänger den utvecklingen samman med att man prioriterat narkotikabekämpning.