Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Höga betyg åt kommunens verksamheter

Många gör tummen upp för Luleå.

Många gör tummen upp för Luleå.

Luleåborna är nöjda med sin stad och den kommunala verksamheten. Det visar 2013 års medborgarundersökning. Helhetsbetygen är bland de högsta i landet.

Luleå kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning sedan 2006. Mönstret är tydligt. Medborgarna i Luleå är betydligt mer nöjda än genomsnittet i landet.

Enkäten 2013 skiljer sig inte mycket från tidigare. Luleå ligger över snittet för 22 av 25 delområden, även om det inte alltid är statistiskt säkerställt.

Särskilt bra betyg får utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter.

Kommunens egna verksamheter får också i regel goda betyg. Helhetsbetyget för kommunens verksamheter är till och med det näst högsta i landet.

Pressmeddelande om medborgarundersökningen 2013

SCB:s rapport

Medborgarundersökning 2006-2013