Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvartett ska leda Luleå kommun

Nya kommunlaget består av Gunnar Eikeland, Niklas Nordström, Anne Karlenius och Yvonne Stålnacke. Foto: Andreas Harnemo

Nya kommunlaget består av Gunnar Eikeland, Niklas Nordström, Anne Karlenius och Yvonne Stålnacke. Foto: Andreas Harnemo

Här är det nya laget som leder Luleå kommun. Utöver kommunalråden Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström ingår Anne Karlenius, kommunchef, och Gunnar Eikeland, vd i Luleå kommunföretag.

Yvonne Stålnacke, som från årsskiftet är ny ordförande i kommunstyrelsen, inledde torsdagens välbesökta presskonferens med att blicka tillbaka på ett händelserikt 2013.

– Luleå känns mer än någonsin som en levande stad.

Avsikten med presskonferensen var att presentera den nya kommunledningen. Niklas Nordström, 45 år och ny vice ordförande i kommunstyrelsen, får en framskjuten roll bredvid Stålnacke. Hans viktigaste område blir tillväxtfrågor.

Även kommunens högsta tjänstemän, kommunchef Anne Karlenius och Luleå kommunföretags Gunnar Eikeland, får tydligare roller.

– Vi är ett lag som kommer att jobba nära varandra, förklarade Yvonne Stålnacke.

Bostäder största utmaningen

Den största utmaningen just nu är bostadsbyggandet. Niklas Nordström ska bland annat arbeta för att få hit fler byggföretag.

– Det är många i södra Sverige som inte vet hur mycket som händer här uppe, sade han. Där har vi ett jobb att göra.

(I onsdagens Dagens Industrilänk till annan webbplats fanns en debattartikel av Nordström på temat.)  

Torsdagens presskonferens i Stadshuset lockade alla stora media.

Torsdagens presskonferens i Stadshuset lockade alla stora media.

Kommunen har stark ekonomi

Kommunens ökande låneskulder ses inte som något stort problem.

– Luleå är fortfarande en solid kommun med stark ekonomi.

Inte heller oroar äldreboomen.

– Vi har en bra strategi för att få fram fler bostäder för äldre så där känner jag mig trygg, förklarade Yvonne Stålnacke.

En viktig fråga för kommunens förvaltningar är kompetensförsörjning.

– Vi har stora pensionsavgångar och behöver rekrytera cirka 600 personer per år, berättade Anne Karlenius. Där kan det bli problem med specialistkompetenser.

Skellefteå och Umeå

Samverkan med grannkommunerna och andra kommuner i länet ska utvecklas. Niklas Nordström betonade att det även behövs utökat samarbete med Skellefteå och Umeå.

Det mångkulturella Luleå är en styrka förklarade båda kommunalråden. Här måste näringsliv och det offentliga se fördelarna och ta vara på möjligheterna.