Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Norrbotten enat för ett jämlikare samhälle

Samtliga länets 14 kommuner samt landstinget har enats om att jobba enligt den europeiska jämställdhetsdeklarationen. Det gör Norrbotten till ett unikt län i Sverige.

Norrbottens alla 14 kommuner har nu skrivit på den europeiska jämställdhetsdeklarationenlänk till annan webbplats (CEMR). Därmed är Norrbotten det enda län i Sverige där samtliga kommuner samt landstinget har skrivit under och förbundit sig att jobba med de principer och artiklar som finns i jämställdhetsdeklarationen.

Den 12-15 juni hålls Nordiskt Forumlänk till annan webbplats i Malmö där Norrbottens kommuner tillsammans med landstinget kommer att finnas med och berätta om sitt arbete med deklarationen och presentera målen: Vård och medborgarservice ska ges lika till länets tjejer, killar,
kvinnor och män. Norrbotten ska år 2020 vara det första län i landet där
tjejer och killar, kvinnor och män, har samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Luleå kommun har så kallade processtödjare på förvaltningarna som har till uppgift att stötta verksamheterna i detta arbete.

Senast februari 2015 ska en handlingsplan för aktiviteter kopplade till artiklarna i deklarationen finnas.