Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Birgitta Nilsson blir Luleå kommuns nya personalchef

Birgitta Nilsson blir ny personalchef vid Luleå kommun. Hon tillträder sin tjänst den 1 februari 2014.

Biritta Nilsson blir ny personalchef

Biritta Nilsson blir ny personalchef

Birgitta arbetar idag vid Luleå kommun som chef för enheten arbetsrätt. Birgitta är civilingenjör, industriell arbetsmiljö, och tog sin examen vid Luleå tekniska universitet 1989. 

– Birgitta Nilsson har med sin utbildningsbakgrund, sin erfarenhet och flera års chefserfarenhet goda förutsättningar att tillsammans med övriga medarbetare vid personalkontoret driva och utveckla Luleå kommuns strategiska HR-arbete men också att bidra till utvecklingsarbetet inom kommunen som helhet, säger kommunchef Anne Karlenius.

Birgitta har flera års erfarenhet både som chef och specialist. Hon har arbetat som produktionschef, forskningsingenjör och doktorand inom institutionen för Arbetsvetenskap vid LTU, yrkesinspektör men också som ombudsman. Hon kom till Luleå kommun 2006 som arbetsrättsspecialist och arbetar sedan 2007 som chef för den verksamheten.