Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lulebo bygger 130 lägenheter på Mjölkudden

Lulebo börjar i augusti nästa år bygga ett helt nytt trygghetsboende med 80 lägenheter på Mjölkudden. I ett annat projekt omvandlas Radiomastens vård- och omsorgsboende till 50 hyreslägenheter. 

Lulebo presenterade på måndagen flera byggprojekt på Mjölkudden. Det största är ett helt nytt trygghetsboende för äldre över 70 år nära stadsdelens centrum.

Det blir sammanlagt 80 lägenheter, ett eller två rum plus kök. De minsta lägenheterna är 47 kvadratmeter stora och de största 72 kvadratmeter. Byggstarten är planerad till augusti 2014. Kostnaden ligger på cirka 200 miljoner kronor. 

– Vi ser en ökad efterfrågan på boende för äldre, säger Anders Sandberg, vd för Lulebo. Antalet äldre ökar och många är dessutom pigga högt upp i åldrarna. Ett trygghetsboende är ett vanligt bostadshus men med högre tillgänglighet och extra servicegrad. 

Trygghetsboendet på Mjölkudden blir Lulebos tredje i ordningen. Just nu byggs ett på Örnäset och ytterligare ett i Gammelstad, vardera med ett 50-tal lägenheter.

– Om vi kan få äldre att flytta från villa till trygghetsboende leder det till flera omflyttningar bakåt, säger Anders Sandberg. Sist i kedjan frigörs ofta en mindre lägenhet åt en ungdom. 

Ett stort parkeringshus för 400 bilar ska dessutom byggas intill trygghetsboendet. Det ersätter nuvarande markparkering.  

Mikael Lekfalk, socialchef, och Anders Sandberg, vd för Lulebo, visar upp ett par projektskisser.

Mikael Lekfalk, socialchef, och Anders Sandberg, vd för Lulebo, visar upp ett par projektskisser.

50 vanliga lägenheter 

Nuvarande Radiomastens vård- och omsorgsboende byggs om till vanliga lägenheter. Det handlar om 50 bostäder, från ett- till trerummare med kök.

– Det är en del av vår äldrestrategi, säger socialchef Mikael Lekfalk. Radiomastens lokaler är inte anpassade till behoven. 

Byggstarten här är planerad till juni. De boende på Radiomasten kommer innan dess att få flytta till andra vård- och omsorgsboende.