Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Billigast fjärrvärme och el i Sverige

Låga priser för fjärrvärme och el sänker boendekostnaderna i Luleå.

Låga priser för fjärrvärme och el sänker boendekostnaderna i Luleå.

Luleå har fortfarande landets billigaste boendeavgifter. Kostnaderna för fjärrvärme, el, VA och sophämtning är tillsammans nästan 30 procent lägre än genomsnittet i landet.

Det är den årliga Nils Holgersson-undersökningen som kartlägger boendeavgifterna genom att ”flytta” ett typiskt flerbostadshus genom landet. Bakom undersökningen står bland andra Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och HSB.

De sammanlagda kostnaderna för en vanlig trerumslägenhet är i Luleå 1 258 kronor per månad. Det är 29 procent lägre än riksgenomsnittet.

Framför allt är det den billiga fjärrvärmen som gör att Luleå hamnar i topp. Kostnaden för fjärrvärmen är hela 43 procent lägre än i medelkommunen. Även när det gäller el är Luleå billigast i landet.

I rapporten konstateras att avgifterna och taxorna för boendet ökat med 3,3 procent under 2013, vilket är betydligt mer än konsumentprisindex. För Luleås del handlar det om en ökning med 5,1 procent.

Nils Holgersson-undersökningen 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster