Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högt betyg till Luleå kommuns webbplats

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har granskat landets samtliga kommunala webbplatser. Luleå kommun får bättre betyg än genomsnittet inom samtliga verksamhetsområden.

Varje år testar Sveriges kommuner och landsting, SKL, Sveriges 290 kommuners webbplatser utifrån vilken information de kan hitta inom 12 områden. Allt fler förväntar sig att hitta svar på frågor och kunna utföra tjänster på kommunernas webbplatser. Detta ökande tryck gör att webbplatsen innehåller mer och mer information samtidigt som att det finns krav på att informationen ska vara uppdaterad och aktuell.

SKL genomför varje år sedan 2009 en undersökning om kommunernas webbplats och hur lätt det är att hitta information på dem. Årets undersökning visar att Luleå kommun har förbättrat sin information sedan föregående år med 5 procentenheter och ökat från ett medelvärde på 82 till ett medelvärde på 87 av 100 möjliga.

Områden som mäts

Undersökningen sker inom 12 områden med totalt cirka 250 frågor som ska besvaras av webbplatsen. I listan nedan finns varje område med Luleå kommuns poäng och riksgenomsnittet inom parantes.

 • ​Öppenhet & påverkan, 83 (68)
 • Förskola, 78 (78)
 • Grundskola, 88 (80)
 • Gymnasieskola, 88 (72)
 • Äldreomsorg, 87 (83)
 • Individ- och familj, 92 (84)
 • Handikappomsorg, 64 (62)
 • Bygga & Bo, 84 (83)
 • Gator/vägar m.m., 95 (83)
 • Tillstånd, näringsliv m.m., 100 (95)
 • Ideell sektor, kultur & fritid, 88 (77)
 • Sökfunktion, 100 (78)

Förbättringsområden

I undersökningen ligger Luleå kommun på eller över rikssnittet för hur bra informaitonen på webbplatsen hittas. Trots det så visar undersökningen på några förbättringsområden. Bland annat så behöver vi skapa fler och bättre e-tjänster samt hitta former på hur medborgare kan ta del av nyckeltal, jämförelser och undersökningar om våra verksamheter.

Här är en bild som visar hur Luleå kommun ligger till i förhållande till övriga kommuner:

Läs hela undersökningen om kommunernas information på webben på SKLs webbplats.länk till annan webbplats

För mer information

Andreas Johansson
Webbansvarig, kommunikationskontoret
Telefon: 0920 - 45 35 06
E-post: andreas.johansson@lulea.se