Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Oikeus käyttää suomea saa nyt sisältöä

Rätten till finska fylls med innehåll


Noin 10 000 luulajalaisella on suomalainen tausta. Ja heidän oikeus käyttää suomea saa nyt konkreettista sisältöä.

Cirka 10 000 Luleåbor har finsk bakgrund. Rätten att använda finska ges nu konkret innehåll.

Päivi Leppäjärvi ja Anne-Mari Angeria.

Päivi Leppäjärvi ja Anne-Mari Angeria.

Luulajan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen helmikuusta 2013 lähtien noin 40 muun ruotsalaisen kunnan kanssa. Se merkitsee uusia oikeuksia suomea puhuville. Heillä on mm oikeus käyttää suomea ollessaan yhteydessä kuntaan. 

Luulajan kunta pyrkii nyt varmistamaan, että oikeus toimii myös käytännössä. Anne-Mari Angeria on äskettäin palkattu koordinoimaan ja kehittämään työtä. 

– Tuen kunnan eri virastoja ja laitoksia kehittämään suomenkielistä palvelua, hän sanoo. Esimerkiksi Luulajan asukkailla voi olla tarvetta suomenkieliseen kotipalveluun tai vanhustenhoitoon.

Palvelemme vaihteessa suomeksi

Keväästä lähtien on kunnan puhelinvaihteessa ollut myös suomenkielinen työntekijä. Jos tahdot palvelun suomeksi soittaessasi kuntaan, käänny ensisijaisesti Päivi Leppäjärven puoleen. Kunnan kotisivut tulevat myös sisältämään suomenkielistä informaatiota. 

Rätten till finska fylls med innehåll

Cirka 10 000 Luleåbor har finsk bakgrund. Rätten att använda finska ges nu konkret innehåll.

Sedan februari 2013 ingår Luleå i ett så kallat förvaltningsområde för finska tillsammans med ett 40-tal andra svenska kommuner ingår. Det innebär utvidgade rättigheter för finsktalande, bland annat att kunna kommunicera på finska med kommunen.

Luleå kommun arbetar nu med att se till att rättigheterna även kan praktiseras. Anne-Mari Angeria har därför nyligen anställts för att samordna arbetet. 

– Jag ska stötta förvaltningarna att utveckla sin service för finsktalande i Luleå, säger hon. Det kan vara att man i hemtjänsten eller på ett äldreboende ska mötas av personal som talar ens modersmål.

Finskt i telefonväxeln

I kommunens växel finns sedan i våras finskspråkig personal. Den som ringer till kommunen och vill ha hjälp på finska ska i första hand vända sig till Päivi Leppäjärvi.

En annan åtgärd är att det ska finnas information på finska på webben.