Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utredning av branden i studenthus klar

I dag presenteras utredningen av branden som förstörde ett studentbostadshus på Klintvägen den 31 augusti. Fokus ligger på att analysera brandförloppet.

Utredningen presenterades vid en presskonferens på torsdagen hos räddningstjänsten. Utredaren Christer Björkman, Umeå, deltog via videolänk.

Brandorsaken är klarlagd sedan tidigare – matlagning på en spis som lämnades utan uppsikt. Därför har fokus legat på att analysera brandförlopp och brandspridning. Utredaren har även tittat på byggnadens konstruktion.

Efter att branden har uppstått har den spritt sig via ventilationssystemet till vinden. Troligtvis har det skett via en otäthet i brandisoleringen eller via en oisolerad renslucka. I ett betydligt senare skede spred sig branden från vinden nedåt i träkonstruktionen.

Uppfyllde brandskyddskrav

Sammanfattningsvis bedöms byggnaden i stort ha klarat brandskyddskraven i Boverkets byggregler. Det finns dock frågetecken när det gäller isolering och brandavskiljning.

- Räddningstjänstens metoder för att släcka vindsbränder måste utvecklas samtidigt som

sätten att konstruera byggnader måste anpassas så att de samverkar med räddningstjänstens metoder och taktiska inriktning, skriver utredaren.

Hela rapporten