Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

520 nya studentbostäder till 2016

520 nya studentbostäder är på gång fram till 2016. 130 lägenheter blir klara nästa år.

Branden i studenthuset på Klintvägen i slutet av augusti som förstörde 65 lägenheter har skapat en akut brist på studentbostäder. Luleå kommun förbereder just nu för 60 modullägenheter som ska placeras på gamla Bergviksskolans tomt. Den 16 oktober kan de första börja flytta in. Lösningen med modullägenheterna är en tillfällig lösning.

I dagsläget har Lulebo 1500 studentlägenheter och Lindbäcks fastigheter totalt 904 lägenheter. Samtliga dessa är uthyrda. Det finns i dag flera färdiga planer för ytterligare studentbostäder. 

Under 2014 kommer 130 studentlägenheter på Klintbacken att färdigställas. Hälften blir inflyttningsklara till höstterminen och den andra hälften till årsskiftet 2014-2015. 

2015 planeras det för ytterligare 130 lägenheter på Klintbacken.

Det pågår även detaljplanearbete för cirka 260 nya forskar- och studentbostäder norr om universitetet.

Totalt handlar det om cirka 520 nya studentbostäder fram till 2016. 

Innan 2013 års utgång ska stadsbyggnadskontoret dessutom peka ut ytterligare nya lämpliga områden för studentbostäder.