Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kraftig brand i studenthus

Natten mot lördagen inträffade en kraftig brand i ett av studenthusen på Klintvägen. Studenthuset bestod av 65 lägenheter. En omfattande hjälpinsats har dragit igång för att stötta de drabbade.

Delar av kommunens krisgrupp träffades under förmiddagen för att stämma av lägesbilden tillsammans med räddningstjänsten.

Kl 13 hölls ett informationsmöte på universitetet för de drabbade. Kommunalråden, kommunchefen, tekniska förvaltningen, räddningstjänsten med fler deltog från kommunens sida.

Ett omfattade arbete för att stötta och hjälpa alla drabbade har dragit igång. Universitetet, kommunen, fastighetsägaren, kyrkan, försäkringsbolagen m fl är inkopplade. Från kommunens sida är det fullt fokus på att hjälpa till att lösa bostadssituationen både akut och på lång sikt.

Information till dej som är drabbadlänk till annan webbplats

Läs mer om branden på universitetets hemsidalänk till annan webbplats