Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högt betyg för kommunens tillgänglighetsarbete

Luleå kommun får högsta betyg i Humanas tillgänglighetsbarometer för 2013. Barometern bygger på en enkät där 188 kommuners arbete med tillgänglighet för funktionsnedsatta undersökts. Luleå hamnar på nionde plats i riket.

- En viktig del i det framgångsrika arbetet är att tillgänglighetsperspektivet nu finns med i kommunens nya översiktsplan, berättar Ullacarin Palm, kommunens tillgänglighetsstrateg. En annan orsak att arbetet sker på bred front där många verksamheter inom kommunen är involverade.

Kommunen får också beröm för att ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds sommmarpryo och feriejobb.

- Det har kommunen gjort länge men nu fanns det med som en fråga i enkäten och därför uppmärksammas det just nu. Det är roligt att andra uppmärksammar det vi gör. Vi  hoppas kunna inspirera och vara en förebild för andra kommuner i arbetet med tillgänglighet.

Läs mer om Humanas tillgänglighetsbarometerlänk till annan webbplats