Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Program till Vision Luleå 2050 antagna

Den 27 maj antogs samtliga program till Vision Luleå 2050 i kommunfullmäktige. Programmen tillsammans med Riktningarna kommer efter kungörelse till 9 juli 2013 att vinna laga kraft och då utgöra Luleå kommuns nya översiktsplan.

Den 27 maj var programförslagen uppe för beslut i kommunfullmäktige och antogs med några få ändringar.

Programmen tillsammans med Riktningarna kommer efter kungörelse till den 9 juli 2013 att vinna laga kraft och då utgöra kommunens nya översiktsplan. Den ger en struktur för arbetet med hållbar samhällsutveckling och blir en del av Luleå kommuns styrmodell. På så sätt kan vi vara trygga i att vi tar rätt beslut och att vi gör rätt sak i rätt tid för att nå Vision Luleå 2050!

I vintras (januari - mars) granskades programförslagen av Luleåborna och det kom in många synpunkter. Samtliga synpunkter togs om hand och kommenterades och en del resulterade i ändringar i programmen.

Läs mer om programmen

Läs beslutet från kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Gå till sida med samtliga program inklusive bilagor, synpunktskommentarer mm