Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IT fungerar igen efter stora problem

Luleå kommun har under onsdagen haft omfattande störningar i sin datakommunikation. Först vid 16-tiden började det fungera normalt.


Störningarna har inneburit att all telefoni, alla webbar och alla verksamhetssystem endast fungerat sporadiskt.

Problemen uppstod vid ett planerat byte av s k core-switchar under natten. Kl 04.00 på morgonen fungerade allt efter test men av ännu okänd anledning uppstod följdproblem. Resultatet blev att kommunikationen avstannade vid 08-tiden på morgonen.

– Problemen är nu förhoppningsvis åtgärdade och vi gör en omfattande analys av vad som hänt för att förhindra liknande problem i framtiden, säger Anders Granström, IT-chef vid Luleå kommun.

– Vi beklagar de olägenheter och besvär som naturligtvis har uppstått för de medborgare och kommunala verksamheter som drabbats. Lyckligtvis drabbas vi oerhört sällan av allvarliga störningar och vi vidtar ständigt åtgärder för att minimera störningar och driftsproblem.