Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dags för beslut om program till Vision Luleå 2050

På måndag den 27 maj kommer kommunfullmäktige att besluta om antagande av programmen till Vision Luleå 2050.

Programmen kommer, om de blir antagna, att tillsammans med dokumentet ”Riktningarna till Vision Luleå 2050” ersätta kommunens nuvarande översiktsplan. Det blir då en helt ny sorts översiktsplan som innehåller både ”mjuka” och ”hårda” värden för en stad i utveckling.

Programmen har arbetats fram av olika arbetsgrupper under ungefär två år och i vintras ställdes de ut för granskning för Luleåborna som lämnade synpunkter och ställde frågor. Programmen reviderades efter granskningen och har under våren 2013 bearbetats av politikerna i kommunfullmäktige och ska nu alltså upp för beslut.

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde här direkt via webben eller på Radio Luleå på 89,3 MHz.

Läs mer om programmen