Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Länsledningen besökte Luleå kommun

Landshövding Sven-Erik Österberg avslutade idag sin rundresa till länets alla 14 kommuner med ett besök hos Luleå kommun. 

Representanter från Luleå kommun och länsstyrelsen

Politiker och tjänstemän från Luleå kommun mötte representanter från länsstyrelsen.

Tillsammans med länsråd Johan Antti träffade landshövdingen ledande politiker och tjänstemän i Luleå kommun. Kommunalråden Karl Petersen och Yvonne Stålnacke samt kommunchef Anne Karlenius hälsade välkommen.

– Tanken med dagen är att vi ska ha en dialog och se hur vi tillsammans kan hjälpas åt att utveckla både Luleå och länet, inledde Sven-Erik Österberg.

På programmet stod en presentation av Luleå kommun i stort och en mer detaljerad information om befolkningsutvecklingen, målsättningen 10 000 nya Luleåbor, firandet av 75 000 invånare och de aktuella byggplanerna.

– Luleå är en stad som växer. Bostäder är en nyckelfråga, liksom möjligheten att skapa fler arbetstillfällen, sa Karl Petersen.

Länsstyrelsen lyfte fram sina mest angelägna frågor och deltagarna diskuterade kommunens främsta utmaningar och möjligheter. Det handlade bland annat om Norrbotniabanan, planfrågorna, strandskyddet och de areella näringarna.

Dagen avslutades med ett studiebesök på Luleå hamn, en av Sveriges fem största allmänna hamnar och även den nordligaste.