Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

De delar på jämställdhetsstipendiet

Astrid Johansson, elev vid Tunaskolan och Ulrica Åström, sälj- och marknadschef vid Norrbottensteatern delar på Luleå kommuns jämställdhetsstipendium 2013. Stipendiet är på 15 000 kronor.

Motiveringar

Astrid Johansson får jämställdhetsstipendiet 2013 för sin insats och sitt engagemang att synliggöra ojämställdhet i form av sexismen som finns i vårt samhälle. Astrids mod att lyfta problemet och hennes konsekventa handlande, trots motstånd, är värt att lyfta fram. Astrid är en förebild för unga människor idag.

Ulrica Åström får jämställdhetsstipendiet 2013 för sitt utmärkta jämställdhetsarbete under lång tid. Ulricas har kunskaper, kompetens och färdigheter som gör att hon agerar och har med sig jämställdhetsperspektivet oavsett var hon än befinner sig, i olika verksamheter och i arbetslivet. Ulrica gör jämställdhet i vardagen.

En enig jämställdhetskommitté tog beslut 24 april 2013.