Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunföretags nye vd på plats

Gunnar Eikeland, 44, ny vd för Luleå kommuns bolagskoncern.

Gunnar Eikeland, 44, ny vd för Luleå kommuns bolagskoncern.

Gunnar Eikeland har i veckan tillträtt som ny vd för Luleå kommunföretag AB. Företaget är faktiskt länets sjunde största bolagskoncern. 


Åtta helägda dotterbolag ingår i Luleå kommunföretag AB. Hälftenägda Lulekraft AB tillkommer som ett intressebolag.

Kommunens bolag spelar en viktig roll för Luleås utveckling. Bolagen omsatte i fjol över två miljarder kronor och gav ett överskott på 137 miljoner.

Så vem är Gunnar Eikeland?

– Först och främst är jag norrman, född i Kirkenes och kan därför kalla norrbottningarna för sörlänningar…Men till stor del är jag uppvuxen i Bohuslän. Efter gymnasiet sökte jag mig till norska flygvapnet. Men efter ett par år ångrade jag mig och utbildade mig till civilingenjör i industriell ekonomi. Det var slumpen att det blev i Luleå men det gjorde att jag fick en koppling hit.

– Sen flyttade jag söderut, jobbade med olika projekt och hamnade i energibranschen. Min före detta fru kom från Luleå och vi flyttade upp med våra två barn 1998.

Du har haft många jobb, bland annat vd för Luleå Energi under fem år och nu senast för Skellefteå Kraft.

– Det blir väl sju-åtta stycken plus att jag varit involverad i ett trettiotal styrelser.

– Jag har varit väldigt länge i energibranschen så det här jobbet blir en utmaning för min del. Det är betydligt bredare.

– Som fyrbarnspappa är det förstås också en fördel att bo och arbeta i samma stad.

Vilka utmaningar ser du?

 – Ja, det handlar om att utveckla en aktiv och långsiktig ägarstyrning av Luleå kommuns affärsverksamhet.

– Hur omsätter vi i praktiken kommunens övergripande mål för bolagen? Målet tiotusen nya Luleåbor påverkar exempelvis bostadsbyggandet, infrastrukturen och andra verksamheter. En del av det arbetet sker i bolagen.   

– Kommunens bolag är en stor tillgång för Luleåborna och det är viktigt att att det finns en långsiktig värdetillväxt. Men det handlar inte enbart om ekonomiska mål, de samhälleliga målen är också viktiga.