Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Klimatkonferens anordnas i juni

12-14 juni anordnas en internationell klimatkonferens i Luleå. En uppmärksammad fotoutställning kommer att visas på Storgatan.

Climate Congress hålls i Kulturens hus. Ett hundratal delegater från Luleås och Uleåborgs vänorter beräknas delta.

Syftet är att sprida aktuell kunskap om klimatförändringar och diskutera anpassningsåtgärder. Goda exempel från Luleå och andra håll ska också visas upp.     

Torsdagen 13 juni är en seminariedag som är öppen för intresserade aktörer i regionen. Föreläsningarna kommer bland annat att handla om hållbara byggnader och hållbart resande.

Hela världen på Storgatan

I samband med konferensen kommer utställningen ”Hard Rain” att visas på Storgatan under en eller två veckor.  Den är producerad av den brittiske fotografen Mark Edwards som fotograferat människor och miljöer i nästan alla världens länder.  

Utställningen lär ha setts av 15 miljoner människor på fler än 100 platser i hela världen. 

Mer information kommer att finnas härlänk till annan webbplats