Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Granskningen av förslagen för Luleås utveckling gav 400 synpunkter

Måndagen den 4 mars var sista dagen för inlämning av synpunkter på Luleå kommuns programförslag för Luleås utveckling och många engagerade Luleåbor tog chansen att tycka till! Cirka 400 synpunkter har lämnats in.

Luleå kommun och samordnarna för de olika programmen vill passa på att tacka för engagemanget för Luleås utveckling. Det har varit många roliga och spännande diskussioner och frågor under tiden programförslagen har granskats.

Nu lite fakta kring de synpunkter som kommit in. Som skrivet ovan så har det kommit in ca 400 synpunkter, en del har dock lämnat flera synpunkter så det är inte 400 faktiska personer som tyckt till.

Flest synpunkter på program C - Kuststaden Luleå

Det är program C - Kuststaden Luleå som har fått flest synpunkter, därefter program F - Resor och transporter och program D - Plats för mer (inklusive alla områdesrekommendationer) och därefter i fallande skala program B - Rum för möten, program A - Alla jämlika och program E - Ledande nordlig region.

Synpunkter har kommit in via webben och synpunktslappar och då främst från privatpersoner. Föreningar, organisationer och myndigheter har skickat skrivelser och yttranden oftast brevledes eller via e-post.

Många synpunkter stöder inriktningen i programmen och kommer mest troligt att genomföras i nästa skede. En del synpunkter är väldigt detaljerade och kan inte hanteras på programnivå utan kommer istället i nästa planeringsskede under genomförande. Även sådant som vem som är ansvarig och tids- och resurssättning för alla åtgärder kommer i nästa planeringsskede när kommunen och alla verksamheterna ska genomföra programmen.

Mötesplatser, skärgård, landsbygd, vägar och bussar engagerar

Många synpunkter handlar om att Luleå behöver fler mötesplatser, för unga och för äldre, och det har i vissa fall även lämnats önskemål om plats, utformning och innehåll. Många har passat på att tycka till om vad som ska göras i Norra och Södra Hamn och likaså vad man kan göra för att få ett mer levande centrum.

Något som också engagerar många är vägar. Synpunkter på dragning av nya vägar och hur gamla vägar borde rustas upp eller förändras. Hur bussarna går, både inne i Luleå och ute på landsbygden är också en fråga för mångas engagemang. För få turer eller felaktig sträckning är vanligt förekommande synpunkter.

Utveckling av byar, landsbygd och skärgård är också viktiga frågor för Luleåborna. Många kloka förslag och önskemål om åtgärder som ska utveckla Luleå stad-, landsbygd och skärgård har kommit in. En del kan tas om hand på programnivå, annat kommer i nästa skede när åtgärderna ska planeras och genomföras.

En mer detaljerad genomgång av synpunkter och hur de tas om hand kommer så småningom att finnas här på webben. Håll ögonen öppna!

Läs mer om programmen för Luleås utveckling och Vision Luleå 2050