Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbete med fallolyckor uppmärksammas

Två sjukgymnaster får hedersomnämnande för sitt arbete med att minska fallolyckor.

Ett team bestående av sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast har arbetat systematiskt med att förebygga fallolyckor på vård- och omsorgsboendena i kommunen. Det har gett resultat. Antalet registrerade fallfrakturer har mer än halverats sedan 2009.

Teamet har bl a arbetat med snubbelronder, månadsvis statistik, fallutredningar, balansbedömningar och information till alla som flyttar in i boendena.

Arbetet har nu uppmärksammats av Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, LSR som kommer att ge ett hedersomnämnande till Tiina-Mari Nybacka och Britta Andersson, sjukgymnaster i projektet. Utmärkelsen delas ut i Umeå under mars månad.

Tea Ström, arbetsterapeut, Tiina-Marie Nybacka, Britta Andersson, båda sjukgymnaster och Miriam Mozel-Öström arbetsterapeut uppvaktas här på en APT för sitt arbete att tillsammans minska fallolyckor på vård och omsorgsboendena.

Tea Ström, arbetsterapeut, Tiina-Marie Nybacka, Britta Andersson, båda sjukgymnaster och Miriam Mozel-Öström arbetsterapeut uppvaktas här på en APT för sitt arbete att tillsammans minska fallolyckor på vård och omsorgsboendena.