Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Invigning hos Teknikcollege

Gymnasiechef Bengt Augustsson, Adela Martinovic från Teknikcollege Sverige och rektor Anna Nilsson.

Gymnasiechef Bengt Augustsson, Adela Martinovic från Teknikcollege Sverige och rektor Anna Nilsson.

Teknikcollege i Luleå gymnasieskola expanderar. Nu har de ombyggda lokalerna i gymnasiebyn invigts.

Teknikcollege Norrbotten har funnits sen hösten 2011. I Luleå ingår teknikprogrammet och industritekniska programmet i Teknikcollege.

Teknikcollege finns över hela landet. Bakom konceptet står ett antal arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. Syftet är att öka intresset för tekniskt inriktade utbildningar. Utbildningarna i ett Teknikcollege har kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier. Ett viktigt inslag är samverkan mellan teknikföretag i regionen, kommuner och utbildningsanordnare. Utbildningarna är anpassade till företagens behov

– Vi har 230 elever totalt i Luleå, säger rektor Anna Nilsson. En femtedel är tjejer. Sen samverkar vi med Piteå där det finns ytterligare 100 elever.

– Intresset för utbildningarna är stort. Vi tog in 56 elever i höstas och alla är kvar. Teknikprogrammet kommer att utökas till hösten med en klass.

Ny etapp nästa läsår

Lokalerna i kvarteret Kungsfågeln har under vintern byggts om och till. Även maskinparken har förnyats.

Torsdagen 14 februari invigdes de nya lokalerna med tal och lite mingel. På plats fanns bland andra Adela Martinovic, kanslichef för Teknikcollege Sverige.

En andra ombyggnadsetapp är på gång under nästa läsår.