Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lägsta brottsligheten sen 1999

Antalet anmälda brott i Luleå har minskat kraftigt de senaste åren. Inte sen 1999 har så få brott anmälts till polisen.

Enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes något färre brott i Sverige under 2012 jämfört med året innan.

I Luleå anmäldes totalt nästan 7 800 brott, vilket är det lägsta antalet sen 1999. Utslaget per 1000 invånare anmäldes i fjol 104 brott i kommunen. Motsvarande siffror är 102 för Norrbotten och 147 för hela landet.

- Utvecklingen är mycket positiv, kommenterar Barbro Müller, folkhälsostrateg på stadsbyggnadskontoret. Vi försöker arbeta strategiskt och långsiktigt med dessa frågor tillsammans med polisen.

Som mest anmäldes nästan 10 000 brott i Luleå år 2004. I relation till folkmängden har brottsligheten sen dess minskat med över 20 procent.

Sett under en tioårsperiod har flertalet brottstyper minskat. Det gäller bland annat stöld och rån, bedrägerier och skadegörelse. De anmälda våldsbrotten har dock ökat och narkotikabrotten har flerdubblats.

- När det gäller narkotikabrott är det inte så entydigt, säger Barbro Müller. Polisen har satsat mycket på utbildning kring narkotika och har i dag mer fokus på detta.

Som helhet ger brottsstatistiken en bild som stämmer väl med olika undersökningar de senaste åren, till exempel 2012 års trygghetsundersökninglänk till annan webbplats. En annan undersökning visar att norrbottningarna tillhör de i landet som har störst förtroendet för polisen.