Nyheter

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 17 december 18 ärenden, bland annat följande:
  Publicerat 2018-12-12
 • Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 29 november 17 ärenden. Däribland ombyggnad av Stadsparken, vattentorn i Sörbyarna samt detaljplan för Norra hamn.
  Publicerat 2018-11-26
 • Ansökan för bidrag till offentliga julgranar nu öppen

  Varje år delas bidrag till offenliga julgranar i Luleå kommuns byar ut. Ansökningstiden för detta bidrag är nu öppen.
  Publicerat 2018-11-20
 • Nytt bolag, VA-plan, Kronandalen

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sammanträdet den 19 november 33 ärenden. Däribland bildandet av nytt bolag, VA-plan samt nya bostäder på Kronandalen.
  Publicerat 2018-11-19
 • Eira Andersson och Linda Moestam.

  Seminarium om Luleås ekonomi och digitalisering

  På seminariet presenteras en ny rapport. Den belyser kommunens utmaningar i form av ständigt ökande behov och kostnader. Krav på strategier för en hållbar och balanserad ekonomi. Nytänkande och utmaning av befintliga arbetssätt, exempelvis genom digitalisering.
  Publicerat 2018-11-19
 • Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 19 november 33 ärenden, bland annat bildande av nytt bolag, va-policy samt markanvisning för Kronandalen.
  Publicerat 2018-11-14
 • Nominera till Årets trygghets- och folkhälsoinsats

  Känner du till någon som har gjort en insats för barn och unga? Nominera till Årets trygghets- och folkhälsoinsats!
  Publicerat 2018-11-13
 • stadshuset Luleå

  Arvoden, partistöd, fastighetsförsäljningar

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sammanträdet den 5 november sammanlagt 16 ärenden, bland annat följande:
  Publicerat 2018-11-05
 • Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 5 november sammanlagt 18 ärenden, bland annat följande:
  Publicerat 2018-10-31
 • Gångbro över Södra Hamnleden, VA-policy och VA-plan

  Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 25 oktober behandlades totalt 20 punkter på dagordningen. Bland annat rivning av gångbro över Södra Hamnleden samt antagandet av VA-policy och VA-plan.
  Publicerat 2018-10-25
 • Unga kvinnor sitter och pratar runt ett bord

  Hur unga ser på Luleå

  Luleå kommun har för andra året i rad undersökt hur unga i åldern 18–35 år ser på Luleå som bostadsort. Tre målgrupper valdes ut; nyligen inflyttade till Luleå, nyligen utflyttade från Luleå och Luleåbor sedan minst tio år. De fick bedöma hur viktiga olika faktorer är vid valet av bostadsort och hur väl dessa faktorer stämmer in på Luleå.
  Publicerat 2018-10-24
 • artificiell intelligens

  Även maskinerna ska verka för jämställdhet

  I januari anordnas konferensen Forum Jämställdhet i Luleå. En av programpunkterna handlar om hur artificiell intelligens riskerar att bli lika sexistisk och rasistisk som vi människor är, om vi inte aktar oss.
  Publicerat 2018-10-23
 • Påverkan, undersökning om Luleå som bostadsort

  Kommunstyrelsens behandlade idag sammanlagt 18 ärenden, bland annat följande:
  Publicerat 2018-10-22
 • Vårt Luleå på väg

  Samma dag som vartlulea.se startar är även papperstidningen på väg till en brevlåda nära dig.
  Publicerat 2018-10-19
 • Luleå kommun samlar sina nyheter på ett ställe

  Tidningen Vårt Luleå har funnits sedan 1980-talet. Från och med idag finns den även som en webbplats där kommunen samlar sin nyhetshantering.
  Publicerat 2018-10-19
 • Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 22 oktober 18 ärenden, bland annat två förslag om en mer enhetlig organisation för kommunens rådsstruktur och vänortsarbete.
  Publicerat 2018-10-17
 • flygbild över Kronan

  Satsningar för Luleås tillväxt fortsätter

  Satsningar i utbyggnad av VA-nätet, nya bostads- och arbetsplatsområden samt en förstärkning för att ta fram och planera framtida bostads- och arbetsplatsområden – Det är grundpelarna till strategisk plan och budget 2019–2021 som budgetberedningen behandlar den 23 oktober.
  Publicerat 2018-10-17
 • Så ska Norrbotten jobba för att nå målen i Agenda 2030

  Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Den 16 oktober skrevs en gemensam avsiktsförklaring under av de inblandade aktörerna i Norrbotten.
  Publicerat 2018-10-16
 • Effektivare möten med jämställdhet

  Många av oss lägger minst en tredjedel av vår arbetstid på möten. Men vi upplever ibland att möten är slöseri med tid. Ofta beror detta på en brist på jämställdhet i möteskulturen. Vissa tar för stort utrymme medan andra inte hörs alls.
  Publicerat 2018-10-16
 • digital

  Digitala lösningar ska ge effektivare verksamhet

  Luleå kommun har gett en extern arbetsgrupp i uppgift att se hur kommunen kan effektivisera sitt arbete, bland annat genom fler digitala lösningar. Kommundirektör Mikael Lekfalk ger en bakgrund till översynen som idag gav en första presentation av sitt arbete.
  Publicerat 2018-10-11
 • digital

  Luleå kommun möter morgondagen med framtidsrapport

  Arbetsgruppen för Luleås ekonomi och digitalisering är i sluttampen av sitt uppdrag med att ta fram en rapport som ska presenteras i slutet av året. Kommunen står inför en rad stora utmaningar och möjligheter under de kommande åren, precis som resten av kommunsverige.
  Publicerat 2018-10-11
 • Hockeyutrustning

  Lika villkor för kvinnor i idrotten

  I januari anordnas konferensen Forum Jämställdhet i Luleå. En av programpunkterna handlar om villkoren för kvinnor i mansdominerade sporter som ishockey.
  Publicerat 2018-10-08
 • stadshuset

  Smedjegatan, delårsrapport, elitsponsring

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag nio ärenden, bland annat kommunens delårsrapoort och en motion om bilfri Smedjegatan.
  Publicerat 2018-10-08
 • Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott 8 oktober 2018

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 8 oktober åtta ärenden, bland annat följande:
  Publicerat 2018-10-03
 • De globala hållbarhetsmålen

  Lär dig mer om världens hållbarhetsmål

  Onsdag 10 oktober kommer Svenska FN-förbundet till Luleå för att berätta om de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.
  Publicerat 2018-10-03
 • Bild från sessionssalen i Stadshuset med partiernas logotyper på stolsryggarna

  Lär dig mer om världens hållbarhetsmål

  Onsdag 10 oktober kommer Svenska FN-förbundet till Luleå för att berätta om de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.
  Publicerat 2018-10-02
 • Bild från sessionssalen i Stadshuset med partiernas logotyper på stolsryggarna

  Luleå kommun inför visselblåsarfunktion

  Luleå kommun inför en så kallad visselblåsarfunktion. Det innebär att det blir enklare att slå larm om eventuella missförhållanden. Tjänsten riktar sig till anställda i kommunen och bolagen Lulebo och Luleå Energi - men även till luleåborna.
  - Vi vill att det ska vara enkelt och rättssäkert för alla att slå larm om något går fel i våra verksamheter, säger Mikael Lekfalk, kommundirektör.

  Publicerat 2018-10-01
 • Esther Kazen

  Feministpastorn Esther Kazen kommer till Forum Jämställdhet

  I januari äger konferensen Forum Jämställdhet rum i Luleå. En av talarna är Esther Kazen, frikyrkopastor och feminist, som pratar om feminism inom den kristna kyrkan.
  Publicerat 2018-09-28
 • Bild från sessionssalen i Stadshuset med partiernas logotyper på stolsryggarna

  Ansök om pengar till folkhälsoinsatser

  Det finns skillnader i hur bra barnen mår i Luleå. Du kan ansöka om medel till folkhälsoinsatser som bidrar till att jämna ut förutsättningarna för barnen.
  Publicerat 2018-09-27
 • Bild från sessionssalen i Stadshuset med partiernas logotyper på stolsryggarna

  Nu kan översiktsplanen bli ännu bättre

  Samrådet är slut för kommunens förslag till ny översiktsplan. Det har kommit in synpunkter från privatpersoner, politiker, föreningar och myndigheter. Nu ska alla synpunkter övervägas.
  Publicerat 2018-09-26