Nyheter

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Fritt kaffe inom hela Luleå kommun

  Sedan den första mars i år får alla som arbetar inom Luleå kommun gratis kaffe och te under arbetsdagen.
  Publicerat 2018-03-23
 • Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 26 mars sammanlagt 17 ärenden, bland annat följande:
  Publicerat 2018-03-21
 • Maritha Meethz visar e-tjänsten Luleåförslaget vid en dator.

  Nu lanseras Luleåförslaget – ett nytt sätt för Luleåborna att göra sin röst hörd

  Från och med idag ändras systemet för medborgarförslag. I stället för att skriva ut och fylla i en pappersblankett kan Luleåborna nu lämna e-förslag via kommunens webb på hur Luleå ska utvecklas. Förslag som sedan övriga kommunmedborgare kan rösta på.
  – Om ett förslag får tillräckligt många röster så behandlas det politiskt, berättar kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz

  Publicerat 2018-03-20
 • Kommunens revisorer oeniga

  Kommunens revisorer har lämnat två revisionsberättelser för 2017. Revisorerna är inte eniga när det gäller att tillstyrka ansvarsfrihet för tidigare ordförande i kommunstyrelsen Yvonne Stålnacke och stadsbyggnadsnämndens tidigare ordförande Lenita Ericson.
  Publicerat 2018-03-20
 • Digitala investeringar och entreprenörskap ger drivkraft till näringslivs- och samhällsförändring i Norrbotten, Sverige, Norden och Europa

  Digitalisering och globalisering påverkar oss. Kunskap och kompetens behövs för att möta nya utmaningar och för att kunna ge svar på frågor som uppstår.Vad står den nya teknologin för? Hur många jobb försvinner och vilka nya tillkommer? Är vårt sätt att organisera samhällets institutioner och verksamheter anpassade till förutsättningarna? Finns det ledarskap för en ny ekonomi som öppnar för engagemang, delaktighet och som är mera cirkulär och hållbar?
  Publicerat 2018-03-19
 • Landsbygd i Luleå kommun

  Växtkraft på Luleås landsbygd

  För första gången på många år ökar befolkningen på Luleås landsbygd mer än vad den gör i stadsdelarna. Under 2017 stod byar och tätorter som Björsbyn, Råneå, Kallax och Måttsund för 52 procent av kommunens totala befolkningsökning på 700 personer.
  Publicerat 2018-03-15
 • Pengar till integration och inkludering i Luleå

  Kommunstyrelsen avsätter två miljoner kronor för att främja integrationsarbetet i Luleå. Ideella föreningar, organisationer och företag kan under 2018 söka projektmedel för olika projekt och aktiviteter där nya samverkansformer prövas. 
  Publicerat 2018-03-13
 • Har du fått ett blått kuvert?

  Nu genomförs en nationell enkät om hälsa, Hälsa på lika villkor?. Undersökningen hoppas kunna ge svar på hur Luleåborna mår och om det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Har kvinnor bättre eller sämre hälsa än män? Har högutbildade bättre eller sämre hälsa än lågutbildade? Det blå kuvertets svar skapar bilden. Ge dina svar idag.
  Publicerat 2018-03-08
 • Detaljplanen för Kronandalen med 2000 bostäder vann laga kraft 2017. Origoparken är en del av den nya stadsdelen Kronan.

  Ärenden till arbetsutskott: Positivt resultat för Luleå kommun

  Kommunstyrelsens arbetsutskottet behandlar på sitt kommande sammanträde den 12 mars sammanlagt tolv ärenden. Bland annat Luleå kommuns årsredovisning som visar ett överskott på 462 miljoner kronor.
  Publicerat 2018-03-07
 • Migrationsverket säger nej till förvar i Råneå

  Migrationsverket väljer att inte gå vidare Luleå kommuns förslag att bygga ett förvar i Råneå. Istället väljer man att utreda ett förvar på fastigheten Porsön 1:401 som ägs av Specialfastigheter.
  Publicerat 2018-03-06
 • En väg in till kommunen

  Sedan 1 mars är ett nytt gemensamt kundcenter i Stadshuset den huvudsakliga ingången till Luleå kommun för alla typer av frågor, synpunkter och ärenden från kunder. Det är en resa vi har påbörjat och det finns fortfarande mycket kvar att utveckla och förbättra.
  Publicerat 2018-03-05
 • Medborgarförslag, namnsättning av parker mm

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 8 mars åtta ärenden. Däribland fem medborgarförslag, namnsättning av parker samt ”den mystiska brandstationen”.
  Publicerat 2018-03-05
 • Lyckad integration – en nyckel till framgång när Luleå ska växa

  Luleå växer. En framgångsfaktor är det goda samarbetet mellan Luleå kommun, Arbetsförmedlingen och näringslivet – inte minst när det gäller att få ut nyanlända i arbetslivet.
  Publicerat 2018-03-01
 • CSW Arctic // Europe 2018

  Nu är det mindre än en månad kvar till ett av Luleås större internationella event – Crowdsourcing Week – där politik, samhällsutveckling och ledarskap står i centrum. Eventet genomförs den 21-22 mars på Luleå tekniska universitet, Sal A117 i A-huset.
  Publicerat 2018-02-27
 • Utvecklingsplan Råneå är antagen

  Kommunfullmäktige har beslutat att anta Utvecklingsplan Råneå. Planen har tagits fram i bred dialog där medborgare, länsstyrelse och externa aktörer bidragit med synpunkter. Planens tidsperspektiv är 20 år. Respektive nämnd prioriterar när åtgärder ska genomföras.
  Publicerat 2018-02-26
 • Gemensamma satsningar på näringsliv och tillväxt

  Kommunstyrelsens arbetstutskott behandlade idag 21 ärenden, bland annat en miljonsatsning i spelindustrin och en detaljplanändring för 60 nya bostäder på Bergviken.
  Publicerat 2018-02-26
 • Kulturens Hus får ny RWC i huvudentrén

  Vid Stadsbyggnadsnämnden sammanträde 22 februari behandlades totalt 20 punkter på dagordningen. Bland annat igångsättningstillstånd för ombyggnation av toalett till RWC
  Publicerat 2018-02-22
 • När Sverige ska nå målen är Luleå pilot

  Luleå är en av sju kommuner och landsting som valts ut att delta i ett landsomfattande pilotprojekt som ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås. Med stöd av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting kommer tjänstemän och politiker i Luleå under året att få utbildning och verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt.
  Publicerat 2018-02-22
 • Spelindustri, Luleå Science Park, planuppdrag

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 26 februari, bland annat gemensamma satsningar på spelindustrin och Luleå Science Park.
  Publicerat 2018-02-21
 • Kommunfullmäktige sammanträder den
  26 mars kl 14.00

  Den 26 mars kl 14.00 sammanträder kommunfullmäktige i Stadshusets sessionssal. Du kan även lyssna på fullmäktigesändningen direkt via vår webbplats.
  Publicerat 2018-02-19
 • Barn och unga tycker till om Porsöns utveckling

  I arbetet med utvecklingsplan för Porsön är dialogen med boende på området viktig. För att få barns och ungas syn på upplevelsen av stadsdelen har kommunen besökt dem i skolan. Kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz ledde dialogen.
  Publicerat 2018-02-16
 • Många frågor när kommunalråden chattade

  Under lunchen hölls en chatt med Luleås kommunalråd Niklas Nordström och Lenita Ericson. Det kom in många frågor under tiden och totalt 40 frågor besvarades under chatten.
  Publicerat 2018-02-15
 • Chatta med kommunalråden idag mellan 12 och 13

  Idag vid lunch kan du ställa dina frågor till Luleås kommualråd Niklas Nordström och Lenita Ericson.
  Publicerat 2018-02-15
 • Trygghetsboende Råneå, serverhall Porsön, integration

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 14 ärenden, bland annat om ändrad detaljplan för en serverhall, integrationsinsatser samt ett extra ärende om det planerade trygghetsboendet i Råneå.
  Publicerat 2018-02-12
 • Vårt Luleå är på väg

  Nytt år, ny tidning i ny design. Årets första Vårt Luleå är på väg till en brevlåda nära dig.
  Publicerat 2018-02-09
 • Porsön reser sig

  Porsön är Luleås yngsta stadsdel, i alla fall åldersmässigt, och det är tack vare studenterna. Universitet, forskning och industri är dominerande och Facebooks etablering i stadsdelen gjorde Luleå känt i hela världen. I fjol var det bränder, oro och nedläggning av hälsocentralen som präglade bilden av Porsön. Hur ser det ut idag? Vårt Luleå besökte stadsdelen.
  Publicerat 2018-02-09
 • Bättre samarbete i kommunen. Fyra förvaltningar kommer att bli två. Från och med 2019 minskas antalet nämnder och förvaltningar i Luleå kommun.

  Ny organisation för smartare arbetssätt

  Bättre samverkan, färre nämnder och en ny förvaltningsstruktur. Det är några av förändringarna som är på gång i Luleå kommun.
  Publicerat 2018-02-08
 • Serverhall, integration, Konfuciusinstitutet

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 12 februari 13 ärenden, bland annat följande:
  Publicerat 2018-02-07
 • Kommundirektören föreläser om offerkulturen inom socialtjänsten

  Luleås kommundirektör Mikael Lekfalk är inbjuden som föreläsare till två stora konferenser under den här veckan.
  – Det ska bli väldigt roligt och det är otroligt viktigt att vi sätter Luleå på kartan i alla tänkbara sammanhang, säger han.

  Publicerat 2018-02-06
 • Luleå Makerspace samlar teknikintresserade i alla åldrar som Greger Lundbäck med barnen Viktor och Alma (till höger). Grundarna Peter Parnes och Agneta Hedenström syns i blå t-shirts till vänster. Foto: Thomas Bergman

  Modern teknik för alla

  Arbeta med tekniska maskiner och moderna verktyg, skapa dataspel eller programmera, det är bara ett urval av vad du kan göra om du besöker något av Luleå Makerspace event.
  Publicerat 2018-02-06