Nyheter

På denna sida visas aktuell månads nyheter. I högerspalten kan du välja månad.

 • Nya principer för jakt, ny etapp Östra länken, säkrare skolväg Sunderbyn

  Vid Stadsbyggnadsnämnden sammanträde 14 december behandlades totalt 19 punkter på dagordningen. Bland annat nya principer för jakt på kommunens mark, ny etapp för Östra länken och säkrare övergång vid Innimarksvägen i Sunderbyn.
  Publicerat 2017-12-15
 • Tornedalingarnas flagga och den samiska flaggan.

  Luleå blir förvaltningsområde för meänkieli och samiska

  Nästa år stärks de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare i Luleå när kommunen blir förvaltningsområde för meänkieli och samiska.
  Publicerat 2017-12-14
 • Utelning av utmärkelsen Rådig insats till Samuel Sjöberg.

  Luleåbor uppmärksammades för rådiga insatser

  Idag delade räddningstjänsten ut utmärkelsen Rådig insats till tre ungdomar som under året har visat mod och rådighet och räddat liv.
  Publicerat 2017-12-13
 • Kommunfullmäktige sammanträder den
  18 december, kl 13.15

  Den 18 december kl 13.15 sammanträder kommunfullmäktige i Stadshusets sessionssal. Du kan även lyssna på fullmäktigesändningen direkt via vår webbplats.
  Publicerat 2017-12-11
 • Tack Yvonne!

  Det var en lång ringlande kö av människor som ville avtacka Yvonne Stålnacke när hon bjöd in till öppet hus på Ebeneser i fredags. Efter elva år som kommunalråd tackar hon för sig.
  Publicerat 2017-12-08
 • Luleås stadskärna uppvisar tillväxt

  Stadskärnan i Luleå växer enligt Cityindex, en rapport och modell för mätningar av stadskärnors utveckling avseende kommersiella verksamheter. Rapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Luleå Kommun. Vinnarbranschen i stadskärnan är dagligvaruhandeln som med råge slår rikets genomsnittliga tillväxt.
  Publicerat 2017-12-08
 • Så jobbar Luleå kommun för att stärka kontrollen

  2014 fick kommunen information om att det fanns misstankar om ekonomiska oegentligheter mellan några anställda på f d tekniska förvaltningen och en av kommunens leverantörer. Vårt Luleå sammanfattar vad som har hänt och vad kommunen nu gör för att skärpa sina kontroller.
  Publicerat 2017-12-07
 • Luleå kommuns resultat över år

  Kommunens webbplats får bra resultat i undersökning

  SKL:s årliga jämförelse av kommuners webbplats visar att Luleå kommun ligger över riksgenomsnittet och sammanlagt hamnar på plats 15 bästa webbplatser. Men bra kan alltid blir bättre.
  Publicerat 2017-12-05
 • Bättre kontroller, utvecklingsinsatser, bredband

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 13 ärenden, bland annat flera projektansökningar, bredbandsutbyggnad och korruptionsförebyggande arbete.
  Publicerat 2017-12-04
 • Vårt Luleå på väg

  Årets sista nummer av Vårt Luleå levereras lördagen den 1 december i en brevlåda nära dig.
  Publicerat 2017-12-01
 • Stadsbyggnadsnämnden byter plats för mötet den 14 december

  Stadsbyggnadsnämndens möte flyttas från Midgårdsvägen 19 till Brändö konferens.
  Publicerat 2017-12-01