Krisinformation

OBS! EXEMPEL PÅ KRISWEBB

Vid en extraordinär händelse kommer denna sida att användas för upplysning och information till allmänheten.

Sidan kan nås via snabblänk www.lulea.se/kris eller via länk från förstasidan.

  • Radio - vid ett akut läge - lyssna på radio, FM 102,9 Mhz, för vidare information.
  • SOS Alarm - 112
  • Luleå kommuns krisnummer - 0920-45 56 00

Luleå kommun har också möjlighet att använda facebook och twitter som krisinformationskanaler.

Samlad information vid en akut kris 

Vid en kris kommer vi att på denna sida samla information och länkar till andra myndigheter och organisationer som kan vara viktiga att nå beroende på händelsens art.

Exempel på tillfällen då Kriswebben kan komma att användas är vid

  • stora och omfattande olyckor
  • långvariga elavbrott 
  • pandemi
  • stort dammhaveri
  • stora störningar i fjärrvärmeproduktionen
  • stora störningar i elektroniska kommunikationer
  • andra omfattande krissituationer