Norra hamn

Stab - Kvalitet & samhällsutveckling

Kvalitet & samhällsutveckling är kommundirektörens stab. Staben koordinerar kommunens gemensamma arbete för nöjda luleåbor och en hållbar samhällsutveckling i riktning till Vision Luleå 2050.

Stabens uppgift är att stödja, driva på och följa upp kommunens arbete för ständiga förbättringar av sina tjänster till luleåborna såväl som arbetet för att nå en hållbar samhällsutveckling.

Kvalitet & samhällsutveckling jobbar inom områdena: