Trygghets- och folkhälsorådet

Trygghets- och folkhälsorådet är rådgivande i strategiska folkhälsofrågor. De frågor som tas upp i rådet ska beröra fler än kommunen.

Trygghets- och folkhälsorådet i Luleå bildades 2009 och träffas fyra gånger per år. Rådet ska inspirera och verka för att folkhälsofrågorna kommer upp på agendan. De tar upp frågor som rör samverkan mellan berörda aktörer och de ska behandla folkhälsofrågor ur ett brett prespektiv på strategisk nivå. Rådet ska bevaka det nationella folkhälsomålet" att skapa förutsättningar för en hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Dessutom ingår brottsförebyggade och trygghetsskapande arbete inklusive alkohol- och drogförebyggande arbete. Rådet följer upp överenskommelsen mellan Luleå kommun och Polisen.

Sammansättning
Carina Sammeli (s) sammankallande
Nina Berggård (v)
Gabriella Sjöström, socialförvaltningen
Maarit Enbuske, barn- och utbildningsförvaltningen
Helén Wiklund Wårell, fritidsförvaltningen
Sven Lindahl, arbetsmarknadsförvaltningen
Stefan Ström, Polisen
Katarina Johansson, närsjukvården Region Norrbotten
Eva Ellert, tandvården Region Norrbotten
Anna Lindh Wikblad, kvalitet & samhällsutveckling
Maria Eriksson, kvalitet & samhällsutveckling
Barbro Müller, kvalitet & samhällsutveckling