Trygghets- och folkhälsorådet

Trygghets- och folkhälsorådet är rådgivande i strategiska folkhälsofrågor. De frågor som tas upp i rådet ska beröra fler än kommunen.

Trygghets- och folkhälsorådet i Luleå bildades 2009 och träffas fyra gånger per år. Rådet ska inspirera och verka för att folkhälsofrågorna kommer upp på agendan. De tar upp frågor som rör samverkan mellan berörda aktörer och de ska behandla folkhälsofrågor ur ett brett prespektiv på strategisk nivå. Rådet ska bevaka det nationella folkhälsomålet "att skapa förutsättningar för en hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Dessutom ingår brottsförebyggade och trygghetsskapande arbete inklusive alkohol- och drogförebyggande arbete. Rådet följer upp överenskommelsen mellan Luleå kommun och Polisen.

Sammansättning

 • Lenita Ericson (s) sammankallande
 • Nina Berggård (v)
 • Gabriella Sjöström, socialförvaltningen
 • Maarit Enbuske, barn- och utbildningsförvaltningen
 • Anders Persson, fritidsförvaltningen
 • Anna Broström, arbetsmarknadsförvaltningen
 • Stefan Ström, Polisen
 • Per Wågström, närsjukvården Region Norrbotten
 • Elin Lundgren, tandvården Region Norrbotten
 • Katarina Halvardsson, SISU/SEÖN
 • Anna Lindh Wikblad, kommunstaben
 • Maria Eriksson, samhällsutvecklingskontoret
 • Barbro Müller, samhällsutvecklingskontoret