Nordkalottkommittén

Sveriges Nordkalottkommitté är en organisation som går tillbaka till 1960-talet. Grunden var att människorna (i det spända politiska läge som då rådde) kände behov av att skapa ett forum där man kunde mötas för samtal, och givetvis opinionsbildning, utan att vara bunden av de regler som gällde för officiella kontakter mellan länderna på Nordkalotten.

De utrikespolitiska förutsättningarna har idag ändrats. Behovet av ett forum där man på "gräsrotsnivå" kan samlas för att diskutera gemensamma problem har för den skull inte försvunnit. Sådant kan bl a bidra till att fördjupa Barentssamarbetet.

Syfte

Organisationen är en ideell förening med huvudsyfte att bidra till en fredlig utveckling på Nordkalotten. Med Nordkalotten avses de län och regioner som berörs av Polcirkeln i Sverige-Norge-Finland-Ryssland.

Organisationen ska ha sin huvudinriktning på folkligt samarbete inom många samhällssektorer och därför bygga på aktiv folkrörelseförankring via politiska partier och andra ideella organisationer. Den är partipolitiskt obunden och saknar vinstsyfte.

Mål

För att uppfylla sitt ändamål ska organisationen främja freds- och miljöarbetet inom sitt verksamhetsområde. Detta ska ske genom ett aktivt utbyte av idéer och kontakter på samhällets alla områden och mellan olika grupper av människor som bidrar till att regionen utvecklas och att riskerna för konflikter minskar.

Sveriges Nordkalottkommitté ska väcka idéer och ta initiativ till åtgärder som via politiska beslutsorgan och på annat sätt underlättar samarbete, kontakter och demokratiutveckling inom kommitténs verksamhetsområde.

Verksamhetsfältet skall omfatta alla samhällsområden, däribland

  • kulturutbyte
  • freds- och miljöfrågor
  • jämställdhetsarbete
  • demokratiutveckling
  • ungdomsutbyte
  • näringslivsutveckling
  • kommunikationer

Ledamöter

Birgitta Ahlqvist, ordförande
Leif Hjalmarsson, generalsekreterare
Gudrun Hjalmarsson, v.ordförande
Margareta Bladfors Eriksson, kassör
Bertil Henriksson
Mustafa Tokalic
Staffan Eriksson
Gustav Uusihannu
Ove Bucht
Lars Anehagen
Annelie Ahlbäck
Kati Jääskeläinen
Maritha Slottenholm
Anders Ekström

Organisationens adress

Sveriges Nordkalottkommitté
c/o Leif Hjalmarsson
Gäddviksvägen 54
954 32 Gammelstad