Sammanträden

Här ser du alla sammanträdesdagar samt beredningstillfällen för Landsbygdskommittén 2018.

Vid beredningen förbereder man ärenden som skall tas upp till beslut i sammanträdet. Har ni en ansökan som ni önskar få med i Landsbygdskommittén är det bra om den skickas till nämndsekreteraren i god tid till beredningen.

Landsbygdskommitténs sammanträden 2018

Beredning kl. 15.00:

Sammanträden kl. 15.00-17.00

8 februari


19 april


14 juni


20 september


22 november