Ledamöter

Elva ledamöter är utsedda av kommunfullmäktige för innevarande mandatperiod. Samtliga partier är representerade.

Ledamöter 2015-2018

Mårten Ström, ordf. (S)
Gudrun Hjalmarsson, v.ordf. (S)
Anna Svahn Eriksson (MP)
Tord Häggström (M)
Gunder Karlsson (FP)
Anders Degerman (V)
David Sardén (C)
Birger Isaksson (KD)
Josef Esberg (RS)
Åsa Nilsson Vallenberg (LPO)
Mathias Nilsson (SD)

Sekreterare är 

Roger Ylinenpää
Samhällsstrateg landsbygd
Telefon: 0920-453174
E-post: roger.ylinenpaa@lulea.se