Kontakt

Ordförande i Landsbygdskommittén

Mårten Ström
Telefon: 070-544 56 06

Landsbygdsutvecklare

Roger Ylinenpää
Samhällsstrateg landsbygd
Telefon: 0920-453174
E-post: roger.ylinenpaa@lulea.se

Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11, Kvalitet & samhällsutveckling, entréplan
Postadress: Luleå kommun, 971 85 Luleå