Sammanträdestider

Sammanträdestider för Kommunala Pensionärsrådet 2018. Samtliga sammanträden börjar kl 10.00.

Arbetsutskott

8 februari

5 april

8 maj

13 september

11 oktober

22 november

Kommunala Pensionärsrådet

22 februari

19 april

24 maj

27 september

25 oktober

6 december