Ledamöter 2014-2018

Ordinarie ledamöter

Emma Engelmark, ordförande (S), kommunstyrelsen
Olle Hermansson (S), kommunstyrelsen
May-Britt Onnela (S), kommunstyrelsen
Ingrid Johansson (S), kommunstyrelsen
Jan-Olof Grönlund (M), kommunstyrelsen
Marjatta Pääkkönen (L), kommunstyrelsen
SvenEric Sterner, PRO, vice ordförande
Barbro Sandberg, PRO
Vanja Åkerström, PRO
Barbro Lundgren, SPF Luleå
Lars Forsell, SPF Luleå
Christina Eriksson, SKPF
Inger Paulsson, SPRF
Ulla Posti, Finska föreningen

Maine Carlsson, Vision

Ersättare

Vakant (S), kommunstyrelsen
Gerda Henriksson (S), kommunstyrelsen
Ella Olin, (S), kommunstyrelsen
Ingrid Norberg (S), kommunstyrelsen
Vakant (C), kommunstyrelsen
Lars Palo (KD), kommunstyrelsen
Britt Bernhardsson, PRO
Margareta Engström, PRO
Gunilla Berg, PRO
Eva Styvén, SPF
Karl-Henrik Eriksson, SPF
Vakant, SKFP
Vakant, SPRF
Kerttu Myllykoski, Finska föreningens pensionärssektion
Britt-Mari Wikström, Vision