Ledamöter 2014-2018

Ordinarie ledamöter

Margaretha Lindbäck, ordförande (S), kommunstyrelsen
Staffan Ek (S), kommunstyrelsen
Olle Hermansson (S), kommunstyrelsen
May-Britt Onnela (S), kommunstyrelsen
Jan-Olof Grönlund (M), kommunstyrelsen
Marjatta Pääkkönen (L), kommunstyrelsen
Anna Svahn-Eriksson (MP), kommunstyrelsen
Sven Eric Sterner, PRO, vice ordförande
Barbro Sandberg, PRO
Vanja Åkerström, PRO
Barbro Lundgren, SPF Luleå
Lars Forsell, SPF Luleå
Christina Eriksson, SKPF
Inger Paulsson, SPRF
Ulla Posti, Finska föreningen
Maine Carlsson, Vision

Ersättare

Ralf Lövgren (S), kommunstyrelsen
Ella Olin, (S), kommunstyrelsen
Ingrid Norberg (S), kommunstyrelsen
Maja Zackari (C), kommunstyrelsen
Kjell Eriksson (C), kommunstyrelsen
Lars Palo (KD), kommunstyrelsen
Sivert Mässing (MP), kommunstyrelsen
Britt Bernhardsson, PRO
Margareta Engström, PRO
Gunilla Berg, PRO
Eva Styvén, SPF
Karl-Henrik Eriksson, SPF
Raija Englund, SKFP
Karin Pettersson, SPRF
Kerttu Myllykoski, Finska föreningens pensionärssektion
Britt-Mari Wikström, Vision