Kommunala Pensionärsrådet - KPR

I Luleå kommun är drygt 11 000 personer 65 år eller äldre. Kommunala pensionärsrådet (KPR) tar till vara deras intressen.

KPR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. För verksamheten gäller det reglemente, som antagits av kommunfullmäktige 2013-12-16.

Utdrag ur reglemente för kommunala pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelse och nämnder.

Syfte

  • att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre,
  • att medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare,
  • att rådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar,
  • att rådet skall verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas verksamhetsplanering,
  • att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar,
  • att rådet skall vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna,
  • att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse för 2017öppnas i nytt fönster

Kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse för 2016öppnas i nytt fönster

Kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse för 2015öppnas i nytt fönster

Kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse för 2014öppnas i nytt fönster

Kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse för 2013öppnas i nytt fönster

Kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse för 2012öppnas i nytt fönster

Kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse för 2011öppnas i nytt fönster

Kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse för 2010öppnas i nytt fönster

Kommunala pensionärsrådets verksamhetsberättelse för 2009öppnas i nytt fönster


För att komma i kontakt med KPR är du välkommen att kontakta rådets sekreterare: Elisabeth Qvarnström, 0920-45 30 00

Det går även bra att skicka brev till:

Kommunledningsförvaltningen
Kommunala Pensionärsrådet
971 85 Luleå