Ledamöter

Valnämnd för åren 2011-2014.

Ledamöter

Tommy Sandström (S), ordförande
Elizabeth Bergman (S), vice ordförande
Rolf Kjell (S)
Kristina Falkenlöv (S)
Kurt Vannebäck (S)
Gunnel Isaksson (S)
Per Tjärdalen (M)
Britt Dahlin (FP)
Urban Wikström (C)
 

Ersättare 

Fredrik Hansson (S)
Helena Eriksson (S)
Kuth Malo (S)
Margareta Holmström (S)
Margareta Engström  (S)
Bertil Henriksson  (S)
Anton Bryggare (M)
Åsa Anjou  (V)