Foto: Luleå kommun

Valnämnden

Valnämnden, i varje kommun är lokal valmyndighet. Det innebär att valnämnden utser valförrättare som arbetar i vallokalerna på valdagen, ser till att det finns lämpliga vallokaler och räknar preliminärt antalet röster för varje parti på valnatten.

Du kan också vända dig till valnämnden för att få en kopia av ditt röstkort.

Läs mer om allmänna val


Återställ
Protokoll
Återställ
Ledamöter
Återställ
Kontakt