Föreningsbidrag - mål, inriktning och villkor

Allmänna förutsättningar

 • Lokal förening
 • Kompletterar, stödjer eller ersätter socialtjänstens insatser
 • Utvecklar och prövar nya metoder
 • Organiserar/aktiverar människor i behov av särskilt stöd för ett självständigt och människovärdigt liv
 • Vård- och behandlingsarbete som bedrivs för dessa
 • Målgruppsinriktad information och utbildning

Mål/inriktning

 • Led i att nå socialnämndens mål och målgrupper = riktade bidrag
 • Kompletterar offentlig verksamhet
 • Stöd till mest utsatta grupper + pionjärinsatser för dem
 • Koppling till svensk socialpolitik

Villkor

 • Uppbyggd enligt demokratisk grundsyn
 • Värderingar och målsatt verksamhet enligt Socialtjänstlagen, SoL
 • Organisatorisk fasthet
 • Öppen för alla inom respektive intresseområde
 • Antagna stadgar, egen vald styrelse och förd medlemsmatrikel
 • Ansluten till riksförbund
 • Ej ansluten till riksförbund, bidrag efter särskild prövning

Verksamhetsbidrag

 • Lokalkostnaderna kopplas till verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och resultat man förväntas uppnå
 • Socialförvaltningen betalar hyran för föreningar i handikappcentrum
 • Miljöaspekter/kretsloppstänkande beaktas

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Berit Pettersson, utredare
0920-45 44 25, berit.pettersson@soc.lulea.se

Ann-Christine Halmetkangas, chefssekreterare
0920-45 43 62, ann-christine.halmetkangas@soc.lulea.se