Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden bildades den 1 januari 2015. I samband med det upphörde miljönämnden och byggnadsnämnden och arbetsuppgifterna från dessa nämnder flyttades till miljö- och byggnadsnämnden. Ledamöterna i miljö- och byggnadsnämnden är beslutade i kommunfullmäktige.


Återställ
Sammanträdestider
Återställ
Ärenden till nästa sammanträde
Återställ
Protokoll
Återställ
Ledamöter
Återställ
Nämndens uppgifter