Kulturplan 2017-2020

I en kulturplan redovisar kulturnämnden sin politik och inriktning för de närmaste åren. Planen är ett viktigt verktyg för att utveckla kulturen långsiktigt. Läs mer om vad kulturpolitiken säger om kulturplanen.öppnas i nytt fönster

Genom dialogmöten med representanter från olika konstområden har kommunen under 2017 fått fram material till en nulägesanalys som är uppbyggd på: Aktörer, arenor, arr/övrigt samt utvecklingsområden.

De tre första punkterna lägger grunden för vad som finns i dag. Punkten utvecklingsområden fokuserar på de områden där det behövs förbättring eller förändring.

Dialogerna har fokuserat på olika konstområden, här kan du läsa resultaten från varje möte:

Vägen till en färdig kulturplan
Efter dialogerna har kulturförvaltningen jobbat med materialet för att sammanställa det till politiken. Den 26 oktober ska kulturnämndens politiker ha en workshop kring arbetsmaterialet och tanken är att planen ska antas i nämnden senare under året.

Mer information kommer löpande under hösten och vi tackar alla konstutövare som varit med på våra dialoger under året!