Information till fritidsnämndens ledamöter

Här har vi samlat information som kan vara till nytta för dig som är ledamot i fritidsnämnden. Har du frågor om materialet kan du vända dig till Vega Mångs tel 0920-45 56 07 eller per e-post vega.mangs@fritid.lulea.se

Dokument och länkar

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Fritidsnämndens reglementeöppnas i nytt fönster

Fritidsförvaltningens organisation

Strategisk plan och budget 2018-2020

Servicedeklarationer

Fritidsnämndens internkontrollplan 2017

Program till Vision 2050

Gemensam värdegrund

Delårsrapporter mm