Fritidsnämndens uppdrag

Luleå är en attraktiv fritidskommun som erbjuder förutsättningar för en bred och allsidig fritidsverksamhet. Fritidsnämndens uppdrag är att främja fritids- och turismverksamhet i kommunen samt att arbeta för förverkligandet av kommunens fritidspolitiska mål.

Fritidsnämnden ska ge möjligheter till ett rikt utbud av idrotts-, motions- och fritidsaktiviteter, upplevelser och rekreation under alla årstider. Fritidsnämnden ska bidra till en meningsfull och utvecklande fritid för alla i hela kommunen.

Verksamhet

Fritidsnämndens verksamhet består av att:

  • Utveckla och förvalta anläggningar, lokaler och mötesplatser för fritids- och turismverksamhet
  • Försöka tillgodose medborgarnas behov av anläggningar och lokaler för fritids- och turismverksamhet genom att bygga och underhålla anläggningar och lokaler och hyra ut dem
  • Utveckla fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga och se till att det finns förutsättningar för barn och unga att utöva och utveckla sina fritidsintressen
  • Samarbeta med föreningar och organisationer i kommunen inom nämndens verksamhetsområde och stimulera deras arbete
  • Besluta om bidrag till föreningar, organisationer och enskilda inom nämndens verksamhetsområde
  • Ansvara för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier
  • Yttra sig i plan- och byggnadsärenden som remitterats till nämnden
  • Yttra sig i bygdemedelsansökningar, som hanteras av länsstyrelsen